Đăng bởi

Rừng U Minh Hạ tuyệt đối không có ong nuôi thùng

Hiện tại ong nuôi (ong Ý) đem lại năng suất mật cao hơn so với ong tự nhiên, nhiều nơi đã áp dụng các kỹ thuật nuôi ong này để thu mật. Tuy nhiên ở khu vực tỉnh Cà Mau, hiện tại hoàn toàn không có thùng nuôi ong nào được hoạt động. Thế nên mật ong tràm U Minh Hạ hiện nay vẫn hoàn toàn tự nhiên, không phải giả mạo, không phải mật nuôi đội lốt mật rừng như một số cơ sở nuôi ong khẳng định.

Cụ thể, theo báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đã đưa tin: Đọc tiếp Rừng U Minh Hạ tuyệt đối không có ong nuôi thùng