Chính sách quyền riêng tư

I. Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

– Email của bạn: nhằm kết nối tài khoản Facebook của bạn đến website umiho.vn thông qua app UmiHo trên facebook.

II. Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

III. Thông tin này được chia sẻ như thế nào?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn.

IV. Làm cách nào để quản lý thông tin về tôi?

Facebook cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, truyền và xóa dữ liệu của mình liên quan đến app UmiHo.

V. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng app của chúng tôi.

VI. Cách liên hệ với UmiHo khi có thắc mắc

Nếu có thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như mô tả bên dưới.

Cơ Sở Mật Ong Tràm U Minh Hạ UmiHo
Đc: Ấp 6, Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau