Giấy phép/kiểm định

  • Giấy phép kinh doanh
  • Giấy kiểm nghiệm chất lượng Mật của sở KHCN