Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website umiho.vn của Cơ Sở Mật Ong Tràm U Minh Hạ UmiHo (“chúng tôi”) ! Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng Trang Web mà không cần thông báo cho bạn. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. Trách nhiệm của người sử dụng:
Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền).

2. Nội dung trang web:
Chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn tin cậy để cung cấp cho bạn đúng như bản thân sự việc nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất, chính xác và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng tôi cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web.

3. Quyền sở hữu:
Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.
Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

4. Hạn chế đưa thông tin lên trang web:
Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức các thông tin có tính:
I. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
II. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
III. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
IV. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
V. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
VI. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
VII. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
VIII. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5. Liên kết với trang web khác
Trang web này có thể được liên kết với các trang MXH khác như Facebook, Google plus, Zalo,…. Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang MXH đó.